De belangrijkste veranderingen in de Voorwaarden en Normen van NHG in 2020 zijn:

 • Kostengrens (Norm 1.6)
  De kostengrens stijgt naar maximaal:
  o   € 310.000 (2019: € 290.000), als er geen sprake is van energiebesparende voorzieningen;
  o   € 328.600 (2019: € 307.400), als er sprake is van energiebesparende voorzieningen (LTV is maximaal 106%)
 • Borgtochtprovisie (Artikel B2.5)
  De borgtochtprovisie wordt verlaagd naar 0,7% (2019: 0,9%). Een koopwoning van € 310.000 met een NHG-hypotheek kost dan in 2020 aan borgtochtprovisie € 2.170 (0,7%: 2020) in plaats van € 2.790 (0,9%: 2019).
 • Inkomensverklaring ondernemers in Beheersituaties (Artikel C4.6)
  De inkomensverklaring ondernemer wordt vanaf 1 januari 2020 ook verplicht voor het bepalen van de mogelijkheden bij beheersituaties en kwijtschelding. Het toetskader zal hierbij ook aangepast worden.
 • Inkomensbepaling Loondienst (Artikel C4.5) 
  Als een inkomensbepaling loondienst een positief resultaat geeft bij het bepalen van woningbehoud of ontslag hoofdelijkheid, dan is het toegestaan om deze te gebruiken. Indien er een negatieve uitslag is, dan blijft een werkgeversverklaring noodzakelijk voor het bepalen van woningbehoud en/of kwijtschelding.
 • Verplichting overlijdensrisicoverzekering bestaande NHG-leningen (Artikel B2.5)
  Sinds 2018 is de verplichting van NHG voor het hebben van een ORV komen te vervallen. Vanaf 2020 vervalt deze verplichte ORV ook voor bestaande NHG-leningen. Deze ORV hoeft niet meer verpand te worden.
 • Overige wijzigingen
  o   Bij oversluiten van niet-NHG naar NHG mag de marktwaarde van de woning niet meer bedragen dan de van toepassing zijnde kostengrens
       (Norm 3.2.4)
  o   Bij een aanvullende lening met NHG op een bestaande lening zonder NHG mag de marktwaarde van de woning niet meer bedragen dan de
       van toepassing zijnde Kostengrens (Norm 3.3.4