De overbruggingshypotheek

Wat is een overbruggingshypotheek? 

Een overbruggingshypotheek is een (tijdelijke) lening om de overwaarde van jouw huidige woning tijdelijk te overbruggen tussen de aankoop van jouw nieuwe woning en de verkoop van jouw oude woning. Jouw overwaarde wordt als het ware even voorgeschoten en wordt bij de verkoop van jouw huidige woning weer terugbetaald.

Bij de koop van een nieuwe woning wordt vaak al rekening gehouden met de verwachte opbrengst en de eventuele overwaarde bij de verkoop van uw huidige woning. Maar deze opbrengst hebt je nog niet in handen en je kunt dus nog niet beschikken over de overwaarde. Je kunt immers pas gebruik maken van het geld, als je huidige woning is verkocht. Een overbruggingskrediet kan hier uitkomst bieden.

Voor de te verstrekken hoogte van het overbruggingskrediet maakt het nog verschil of de huidige woning al is verkocht en de ontbindende voorwaarden inmiddels verstreken zijn, of dat de huidige woning nog niet is verkocht. Is de woning nog niet verkocht, dan is de maximale vestrekking van het overbruggingskrediet lager.

Met (een deel van) de verkoopopbrengst wordt het overbruggingskrediet afgelost. De rente voor het overbruggingskrediet is variabel (meestal maandelijks vastgesteld) en wordt berekend over het exacte aantal dagen dat het krediet heeft gelopen. Dit gebeurt per maand achteraf. Elke geldverstrekker hanteert eigen voorwaarden voor een te verstrekken overbruggingskrediet. Vaak wordt een extra kostenopslag toegepast op de rente door een geldverstrekker.

Als je een Overbruggingskrediet hebt, ben je tijdelijk in het bezit van twee woningen en zal er één (tijdelijk) leeg staan. Indien je dit voor de fiscus onder de gestelde voorwaarden aannemelijk kunt maken, kan je de totale (hypotheek)rente van beide woningen fiscaal aftrekken gedurende ten hoogste twee jaar, volgend op het lopende jaar.

Bereken hier jouw maximale hypotheek!
Bekijk hier de actuele hypotheekrentes!