De spaarhypotheek

Wat is een spaarhypotheek?

Een spaarhypotheek is een hypotheek waarbij je spaart in een verzekering of op een bankrekening met als doel om jouw hypotheek op einddatum af te lossen.
Je spaart binnen de verzekering of rekening met een rendement dat gelijk is aan het rentetarief dat je betaalt voor jouw hypotheek. Een belangrijk voordeel hiervan is de ingebouwde rente dempende werking in geval van rentewijzigingen. Stijgt de hypotheekrente, dan daalt de verzekeringspremie. De rente over het spaarkapitaal stijgt namelijk mee met de hypotheekrente.
Geldverstrekkers hanteren hier namelijk het principe dat hun spaarrentepercentage even hoog is als jouw hypotheekrentepercentage. Bij een hogere rentevergoeding is dan minder premie nodig om het benodigde aflossingskapitaal bijeen te sparen. Omgekeerd geldt natuurlijk hetzelfde: daalt de hypotheekrente, dan stijgt de verzekeringspremie. Je hebt bovendien zekerheid over de hoogte van het eindkapitaal.

Voordelen,

  • tijdens de looptijd wordt er niets afgelost je profiteert optimaal van de renteaftrek
  • bij deze hypotheekvorm is het afgesproken eindkapitaal 100% gegarandeerd

Nadelen,

  • steeds minder banken bieden tegenwoordig een spaarhypotheek aan dus weinig keuze
  • bij een deze hypotheekvorm betaal je vaak een hogere rente dan bij een andere aflosvorm

Tip!
Je mag sinds 2013 geen nieuwe spaarhypotheek meer afsluiten, je hebt dan geen hypotheekrente aftrek.  

Bereken hier jouw maximale hypotheek!
Bekijk hier de actuele hypotheekrentes!